Art

DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Mikree Tobar
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 15 June 2016
Pages: 328
PDF File Size: 18.80 Mb
ePub File Size: 15.84 Mb
ISBN: 691-1-13764-389-2
Downloads: 79033
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mekree

Ruka na ramenu i hvatanje za nadlakticu pokazatelji su izrazite prisnosti i mogu ak da rezultuju zagrljajem o “linom prostoru, bie vie rei u Poglavlju Muki udvaraki signali i gestoviMuko telo ta najvie uzbuuje ene ta ona prvo zagleda na mukarcu: Cin fizike povezanosti kao da otupljuje nau resenost da se sklonimo. Prekrtene ruke sa stisnutim pesnicama pokazuju da postoji negativan stavStiskanje nadlakticaStiskanjem nadlaktica akama prekrtcnih ruku osoba daje podr-ku sama sebi i izbegava izlaganje prednjeg dela tela.

Dakle, kako je bilo? ComiXology Thousands of Digital Comics.

Definitivni vodic kroz govor tela

Omiljen je enama koje ne ele da otkriju da im se neko ne definihivni, a ostale ene ga obino jasno proitaju kao signal odbijanja. Oi su mu se [konano] otvorile. Ispale su mu oi [od divljenja, bola Druga grupa dobrovolja-ca prolazila je kroz isti proces, ali je njima reeno da tokom preda-vanja dre ruke vdic prekrstene na grudima.

Tokom vise od 30 godina prouavanja prodajnog i pregova-rakog procesa, ustanovili smo da osmehivanje u pravo vreme, kao to je tokom uvodnih faza pregovora, kad pregovarai odme-ravaju snage, proizvodi pozitivnu reakciju na obema stranama stola, koja docnije rezultuje uspenijim ishodima i viom stopom prodaje.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Prodavce ue da, ako iniciraju rukovanje s klijentom kod koga su banuli nena-javljeni ili nepozvani, to moe da proizvede negativan rezultat, jer kupac moda ne misli da su dobrodoli i osea se primoran na rukovanje. Izostanak osmeha obja-njava zato mnogi dominantni pojedin-ci, kao to su Vladimir Putin, Dejms Kegni, Klint Istvud, Margaret Taer i Carls Bronson, kao da uvekizgledaju na-tmureni i agresivni i retko kad moe da im se vidi osmeh na licujednostavno, ni sluajno ne ele da deluju pokorno.

East Dane Designer Men’s Fashion. Nastojte da ih u svakoj prilici izbegavate. Kad ljudi otvoreno iznose svoje razloge, ko-riste se rukama i pokazuju dlanove, dok e onaj koji ne govori istinu verovatno ispoljiti istu verbalnu reakciju, ali e pri tom skrivati ruke. Smeh se mnogo esce javljao za vreme drutvene interakcije. Socijalni psiholog dr Nensi Henli, s UKLA, opisuje enski osmeh kao “njen simbol smirenja”, koji se esto koristi za umiri-vanje snanijih mukaraca.

  ANTHILLS OF THE SAVANNAH THEMES PDF

A polovina efova u firmi bile su ene. Ono to mukarci moraju da shvate jeste da duho-viti mukarci veini ena deluju privlanije. Klimanje glavom se gotovo univerzalno koristi sa znaenjem “da” potvrdnim.

Veina Ijudi ne ume sa tels da vam kae pre no to pokua. Drago mi je to ste dosli na ovu seansu, a vidim da ima stvari koje vas mue, jer primam snane signale od vas. Zene koje u ozbiljnom biznisu emituju vpdic signale gube na verodostojnosti. Ljudski smeh nastao je od signala za upozorenje karakteristinog za primateSoba smehaih, vie amerikih bolnica uvelo je koncept “sobe smeha”. Fotografi od vas trae da kaete “zeeejtin” zato toova re povlai unazad velike jagodine miiie.

Amazon Inspire Digital Educational Resources. Drite uvek u depu ili torbici maramicu, kako biste mogli da obriete dlanove neposredno pre upoznavanja s nekom vanom osobom, jer biste u suprotnom mogli da ostavite lo prvi utisak. Bu ne skida veiti usiljeni osmeh s lica. Omi-ljen je ljudima kao to su Doker, Betmenov neprijatelj, Bil Klin-ton i Hju Grant, koji ga koriste da bi izazvali vesele reakcije pu-blike ili osvojili vie glasova.

Rej Berdvistel je ustanovio da je osmehivanje meu pripadnicima srednje klase najesce u Adanti, Luisvilu, Memfisu, Nevilu definitinvi ve-em delu Teksasa.

Zato je smeh najbolji lekJednako kao i osmeh, smeh koji je inkorporisan kao stalni deo va-e linosti privlai prijatelje, poboljava zdravlje i produava i-vot.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Drugim reima, kad kaemo da “slutimo” ili “intuitivno osea-mo” da nas neko lae, pod tim obino podrazumevamo da se go-vor tela te osobe i njene izgovorene rei ne slau. Aako mukarci ele da budu ubedljiviji za ene, potrebno je da sc vise osmehuju, u svim kontekstima.

Iako je rukovanje opteprihvaen obiaj prilikom prvog susreta s nekom osobom, postoje odreene okolnosti kad nije primereno da prvi pruate ruku. Mukarac ije ime ili prezime poinje slovom “S” trenutno ima veliki uticaj u vasem ivotu; sledeeg mese-ca kontaktirae vas ena roena u novembru i izneti uzbu-dljivu ponudu.

Ako ste poslovna ena,davanje znaka drugima da nameravate defknitivni se rukujete, da ih ne biste uhvatili nespremne, predstavlja dobru strategiju.

  BIRSA MUNDA MOVEMENT PDF

Trgovina mi je pruila mogunost da sreem ljude telw izbliza ih prouavam, i da na osnovu jednostavnog po-smatranja govora njihovog tela procenim da li e da kupe ili ne. Saoptavanje jednakostiKako da stvorite bliskostZa stvaranje bliskosti kroz rukovanje potrebna su dva kljuna sa-stojka.

Mnogi politiari su pravi eksperti u lairanju govora tela, sa svrhom da navedu glasae da poveruju u ono to im govore, a za politiare koji su u tome uspeni – poput Dona F. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go.

Zato ene bolje zapaajuKad goovor da neko poseduje “mo zapaanja” ili “intuiciju”, mi i ne vodid govorimo o njegovoj sposobnosti da raspoznaje govor tela drugih osoba i poredi te signale s onim verbalnim. Potom bi, s brourama u rukama, izranjao dru-gi ovek, glatko obrijanog lica, tamne kose i u plavoj koulji.

Zato je decu lake proitatiStarije ljude je tee proitati nego mlae, zato to imaju slabiji to-nus miia lica.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Koliko gvor bodova osvojili? Naalost, ako osoba celog ivota zadr-i ove negativne emocije, uglovi usana postae trajno povijeni. Izgleda gotovo neverovatno da se govor tela, tokom hiljada godina nase evolucije, aktivno prouava tek negde od ih, te da ga je javnost uglavnom postala svesna tekposle objavlji-vanja nae knjige Govortela.

Evo samo nekoliko fraza koje upotrebljavamo: Stvara oseaj kao da mu prelazite put tik ispred njega i ravna je pobedi u obaranju ruku. Kenedija i Riarda Nik-sona definituvni njihove televizijske debate Pri tom bi trebalo uoiti dva znaajna elementa. Neprestano dodirivanje ili uvrtanje ko-se uobiajen je primer za to, ali, izdvojeno od ostalih gestova, naj-verovatnije znai da je osoba nesigurna ili uznemirena.

Bake su esto umele da kau deci da “izgledaju veselo” i da se “smeju tako da svi vide njihove lepe zubie” kad treba da upo-znaju nekog novog, jer su bakice intuitivno znale da e to da pro-izvede pozitivnu reakciju kod drugih.

KostolomacNa nesreu, krzo postoji efikasan nain da mu kontrirate.