tìm kiếm sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng

Chương trình có tên Én Xanh với mục đích đẩy mạnh tinh thần và phương án kinh doanh nhằm giải quyết các việc xã hội và môi trường cấp bách dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ngay giữa giúp đỡ sáng kiến cung ứng Cộng đồng (CSIP) phối hợp với Viện phát huy công ty (EFD).

tim-kiem-sang-kien-kinh-doanh-vi-cong-dong

Ban tổ chức và hội đồng thẩm định chương trình được ra mắt tại sự kiện.

Với diện thực hiện trên toàn quốc, Én Xanh hướng tới một chương trình dài hạn, chất lượng và có quy mô lớn nhất Việt Nam trong việc tập hợp, đẩy mạnh các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, từ đó nuôi dưỡng và phát huy vững chắc hệ sinh thái sáng kiến xã hội. Theo đó, chương trình Én Xanh 2017 được khởi động từ tháng 6 với các làm việc chia sẻ, tìm kiếm, chọn lựa các sáng kiến tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

lên kế hoạch Ban tổ chức sẽ thực hiện thu thập các sáng kiến kinh doanh từ đề cử của mạng lưới chuyên viên, các đơn vị chất lượng tương tư từ phía cộng đồng.

Ngày hội Én Xanh sẽ được tổ chức vào ngày 19-21/8/2017 với điểm nhấn là hội thảo khoa học và đêm Gala tôn vinh những sáng kiến và cá nhân tiêu biểu cho năm 2017 diễn ra vào ngày 19/8/2017.

Kỳ Duyên

Nguồn kinhdoanh.vnexpress.net