HLV SKT T1:

Vào ngày 26/8 tới đây, trận chung kết LCK mùa hè 2017 đang rất được trông mong giữa SK Telecom