RÒ RỈ: Điểm benchmark hủy diệt của CPU Intel Core i9 7980XE

Và ngày 20-9-2017, theo nguồn tin từ Coolenjoy và Videocardz ta có những hình ảnh về điểm benchmark của CPU Intel Core i9 7980XE, đây quả là một con số to lớn khiếp có thể tiêu diệt mọi con chip của đối thủ.

Core i9 7980XE là con CPU dành cho PC có hiệu suất mạnh nhất của Intel trong năm nay, nó là một bộ xử lý 18 nhân được design nổi bật vì một lý do: đánh bại đối thủ Threadripper của AMD.

Điểm benchmark này được chạy thử trên bo mạch chủ ASUS APEX (được design dành cho ép xung). CPU tăng lên đến 4,2 GHz trên tất cả các lõi trong Cinebench. i9-7980X tăng lên đến 4,4 GHz trên hai lõi trong Turbo Boost Max 3.0 và lên đến 4,2 GHz trong Turbo Max 2.0.

wPrime là tiêu chuẩn tổng hợp cho các bộ chíp x86 kiểm tra hiệu suất bằng cách tính toán căn bậc hai với cuộc gọi đệ quy theo cách thức Newton để tính toán các chức năng. Trong cả hai hoàn cảnh, i7 7980XE đều có các điểm số vượt trội tất cả các bộ phận khác ít nhất 30%.

CPU-Z là một chuẩn tổng hợp khác bao gồm cả các bài kiểm tra đa luồng và đơn luồng. Đáng ngạc nhiên, i9 7980XE quản lý lõi tốt hơn i9 7900X, mặc dù có cùng tốc độ 4.5GHz Turbo Max 3,0. Ở đây, i9 7980XE đạt được điểm benchmark đa nhân là 11323, hơn khoảng 20% so với AMD’s 1950X và trở thành bộ xử lý đầu tiên trên hơn 10.000 điểm.

Chuyển sang CInebench r15. Ở đây, i9-7980XE hiệu năng đa luồng gấp đôi của chip 7900X và vượt qua AMD 12950 khoảng 37%.

Điểm benchmark của 7-zip là một bài kiểm tra đa luồng, mặc dù có hai thành phần để đánh giá hiệu suất là nén và giải nén. Trong lúc đó, bài kiểm tra nén có xu thế ủng hộ các dòng chip Intel, thì giải nén lại có xu thế ủng hộ AMD. Ở đây, i9 7980XE vượt trội hơn so với sản phẩm top 1 của Threadripper đến 30%.

chạy thử tổng hợp sau cùng ta là 3DMARK Fire Strike. Core i9 7980XE đạt 32.000 điểm benchmark, điểm số cao nhất mà ta đã có lần thấy từ bất kỳ bộ xử lý dành cho máy tính để bàn nào, cao hơn 17% so với con chip đầu bảng của AMD.

Thông số kỹ thuật của Bộ xử lý Intel Core X Series: