Quảng Nam diễn tập an toàn bảo mật thông tin thường niên

thực hiện chiến lược công tác năm 2017, mới đây Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với công ty cổ phiếu Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thực hiện tổ chức đào tạo và diễn tập an toàn bảo mật tin tức cho cán bộ phụ trách CNTT trong toàn tỉnh Quảng Nam tại Hội trường tầng 4 của Sở.

z1-quang-nam-dien-tap-an-toan-bao-mat-thong-tin-nam-2017-thuong-nien.jpg

Mới đây Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với công ty cổ phiếu Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thực hiện tổ chức đào tạo và diễn tập an toàn bảo mật tin tức cho cán bộ phụ trách CNTT trong toàn tỉnh. Nguồn: Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam.

Với đối tượng giúp đỡ học viên hiểu được tính chất, quy mô và cách xử lý chuyện an toàn tin tức mạng, báo cáo viên đã phổ biến một vài kiến thức về an ninh tin tức hiện nay bằng các video clip trực quan phối hợp thực hành trên một vài công cụ sẵn có, hay là tạo ra một vài lúc tấn công và phòng thủ được mô phỏng sát với thực tế.

một vài lúc thực tế cụ thể bao gồm thu thập tin tức và dò quét lỗ hổng, khai thác lỗ hổng web, phishing, mã độc, forensic,… thêm nữa các học viên còn có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc bảo mật, an toàn tin tức tại đơn vị.

Trên website của Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam ghi nhận ý kiến chia sẻ của ông Nguyễn Viết Minh Hoàng, Trưởng phòng Tin học thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh: “Qua quá trình đào tạo và diễn tập chuyên sâu về an toàn bảo mật tin tức lần này, tôi đã nắm bắt được các cách khai thác lỗ hổng của kẻ xấu, đồng thời update kịp thời các công nghệ kỹ thuật mới nhất trong công tác bảo đảm an toàn tin tức tại đơn vị.

Với vốn kiến thức được gắn kèm, tôi tự tin hơn trong công tác phổ biến nâng cao nhận thức an toàn bảo mật tin tức cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị của tôi. Hy vọng trong thời gian tới, Sở TT&TT Quảng Nam tiếp tục tham mưu UBND tỉnh những khóa học bổ ích như thế này”.

Thực tế chương trình đào tạo và diễn tập an toàn bảo mật tin tức đã được Sở TT&TT Quảng Nam tổ chức thường niên từ năm 2015 và đã có lần bước mở rộng, hướng tới tất cả các thành phần trong xã hội từ cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, các công ty, tổ chức chính trị, xã hội và hướng tới phổ biến trong toàn nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và gắn kèm kiến thức, kỹ xảo rất cần để kịp thời ứng phó, giải quyết các chuyện về mất an toàn tin tức trên địa bàn tỉnh.