Những cài đặt đầu tiên rất cần để khởi đầu với Selenium Web Driver

Bạn muốn dùng Selenium Web Driver với ngôn ngữ lập trình Java thì bạn cần những gì? Môi trường cài đặt có những gì? Cài đặt như thế nào?
Bài viết này sẽ trả lời các câu hỏi đó hay cung ứng cho các bạn các bước cơ bản đầu tiên rất cần để khởi đầu dùng Selenium Web Driver với ngôn ngữ lập trình Java.

I. Bạn cần những gì?

Để khởi đầu với Selenium Web Driver bạn cần:

Java: Môi trường JDK Công cụ lập trình: Eclipse Web Driver: Web Driver Client

II. Bạn cài đặt như thế nào?

1. Cài đặt JDK:

Bạn vào web đường dẫn http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html để download version phù hợp với cấu hình máy tính.

Sau khi tải về bạn mở thư mục chứa file jdk tiếp theo click chuột phải chọn Run as administrator.

2. Cài đặt công cụ lập trình

Bạn vào web đường dẫn http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/Luna/SR2 để download version phù hợp với cấu hình máy tính.

Sau khi tải về bạn mở thư mục chứa file vừa download tiếp theo giải nén, chọn file eclipse.exe như hình dưới và click chuột phải chọn Run as administrator.

Sau khi cài đặt xong bạn sẽ được kết quả như sau.

3. Cài đặt Web Driver

Bạn vào web đường dẫn http://docs.seleniumhq.org/download/ để download version cho Java.

Sau khi tải về bạn mở thư mục chứa file vừa download tiếp theo giải nén bạn sẽ được kết quả

4. Cấu hình Eclipse với Web Driver

Bạn mở eclipse mà bạn vừa cài đặt xong.
Bước 1: Tạo 1 project mới bằng cách click File -> New -> Project

Nhập tên của Project và click Finish

Bước 2: Tạo 1 package thuộc Project bằng cách click File -> New -> Package

Nhập tên của Package và click Finish

Bước 3: Tạo 1 class thuộc Package bằng cách click chuột phải vào Tên của Package -> New Class

Nhập tên của Class và click Finish

Bước 4: Giờ bạn cần thêm driver đã tải ở phần 3 vào thư viện của Project bạn vừa tạo.
Click Tên của Project -> Chuột phải chọn Properties -> Chọn Libraries.

Chọn Add External Jars và đưa vào file jar trong thư mục Web Driver mà bạn vừa download

Và đưa cả những file thuộc thư mục libs

tiếp theo click OK

Như vậy là xong các bước cơ bản đầu tiên rất cần để khởi đầu trải nghiệm Selenium Web Driver. Các bài viết tiếp theo mình sẽ trải nghiệm Selenium Web Driver từ cơ bản đến nâng cao hơn.

Tài liệu tham khảo:

http://toolsqa.com/selenium-webdriver/download-and-install-java/
http://toolsqa.com/selenium-webdriver/download-and-start-eclipse/
http://toolsqa.com/selenium-webdriver/download-selenium-webdriver-java-client/
http://toolsqa.com/selenium-webdriver/configure-eclipse-with-selenium-webdriver/

Nguồn viblo.asia