Mysql 8.0 có gì cải tiến hơn so với Mysql version cũ. ^_^

Xin chào các bạn! Hôm nay, mình xin giới thiệu về một phần không kém trọng yếu trong nghề lập trình của chúng đó là Database. Nếu là lập trình viêneloper chuyên về website thì chắc hẳn bạn đã làm việc nhiều với Mysql. Nhưng sẽ có một vài bạn hay là mình đó là ít quan tâm đến version của Mysql. vì sao lại quan tâm đến version của một ngôn ngữ làm gì? Xin trả lời rất ngắn đó là để giúp đỡ mình có những solution tốt đối với một việc mà ở version cũ bạn phải xử lý rất dài và khó…. Vậy việc hôm nay mình xin đề cập đó là Mysql 8.0 có gì mới hơn so với các Mysql version cũ.

Trong content ngày hôm nay mình xin đề cập về những chức năng được thêm mới, điều chỉnh và xóa khỏi version Mysql 8.0.

Những chức năng được thêm mới vào

1 . Data dictionary.

Hiện nay, MysqlServer phối hợp một từ điển data trao đổi lưu trữ tin tức về các đối tượng cơ sở data. Trong version MySQL trước, data từ điển được lưu trữ trong các tập tin siêu data và bảng nontransactional. InnoDB tiếp tục được dùng cho data từ điển trong versiong Msql 8.0 này.

2. Bảo mật và quản lý account.

Những cải tiến này đã được thêm vào để tối ưu tính bảo mật và cấp quyền DBA (Database Administrator) linh hoạt hơn trong việc quản lý account:

Hiện nay, Mysql giúp đỡ Roles cấp quyền để tạo ra vai trò trong máy chủ Mysql và gán các đặc quyền cụ thể cho họ. Những roles này có thể được giao cho các người sử dụng. Vì vậy, từ giờ đây bạn không cần phải nhớ các quyền cho các vận chuyển tận nhàer, QA.. trong team nữa. Hơn thế nữa, nó thật rất dễ để set up:

*  Để tạo một vai trò mới: 

CREATE ROLE ‘app_lập trình viêneloper’, ‘app_read’, ‘app_write’;

- Giao quyền cho một user 

GRANT ‘app_read’ TO ‘read_user1’@’localhost’, ‘read_user2’@’localhost’;

Duy trì tin tức về lịch sử mật khẩu, cấp quyền DBAS để yêu cầu rằng mật khẩu mới không dùng lại cũ cho một vài số đổi khác mật khẩu hoặc được dùng trong khoảng thời gian dài. Có thể thiết lập chính sách tái dùng mật khẩu trên account chung hay là trên cơ sở mỗi account. Cùng với tiềm năng hết hạn mật khẩu hiện tại để yêu cầu đổi khác mật khẩu theo định kỳ, các chức năng lịch sử mật khẩu mới cung ứng cho dbas kiểm soát hoàn toàn và bảo mật hơn trong việc quản lý mật khẩu.

Một điểm mới nữa là plugin cụ thể caching_sha2_password . hay là plugin sha256_password , caching_sha2_password dùng hàm băm SHA-256, nhưng dùng bộ nhớ cache để giải quyết các việc thời gian thực. Nó còn giúp đỡ nhiều giao thức liên kết và không yêu cầu gắn kết ngược lại OpenSSL cho tiềm năng đổi khác mật khẩu RSA.

3. Những cải tiến trong InnoDB

Những cải tiến của InnoDB được thêm mới vào:

Giá trị update tự động đa tối đa hiện tại là được viết vào các redo log mỗi lần giá trị đổi khác và nó được lưu vào lưu vào bảng hệ thông động cơ và tư nhân trên mỗi thiết bị đầu nối. Những đổi khác này làm cho giá trị cập tự động tối đa hiện tại tăng lên liên tục trên máy chủ khởi động lại.

Plugin InnoDB memcached giúp đỡ nhiều cho làm việc get và truy vấn sắp xếp. tiềm năng tìm nạp nhiều cặp khóa / giá trị trong một truy vấn memcached duy nhất tối ưu hiệu suất đọc bằng cách giảm lưu thông quảng bá giữa máy khách và máy chủ. cho innodb, nó có nghĩa là ít hơn trao đổi và cơ chế open-table.

Một option cấu hình động mới, innodb_deadlock_detect được dùng để vô hiệu hóa những chức năng bế tắc. Trong những hệ thống có tương tác cao giữa người sử dụng và server. Việc phát giác những hiểm họa trong hệ thống đôi khi làm chậm lại chức năng đang làm.

4. Mặc định bộ ký tự (character) và sắp xếp (collation).

khởi đầu với Mysql 8.0, mặc định của bộ ký tự là utf8mb4 và bộ sắp xếp là utf8mb4_800_ci_ai. Đây sẽ là một tin tức tuyệt vời và một bước tiến tới giúp đỡ đa ngôn ngữ chuẩn hóa trong các app điều khiển data.

5. Cải tiến mô hình chi phí

Lần đầu tiên, mô hình chi phí của mysql sẽ xem xét bộ nhớ và kiểm tra nếu các data có quan hệ cho truy vấn đã nằm trong bộ nhớ. Kết quả của sự đổi khác này có thể chọn lựa các chiến lược truy vấn khác nhau. Điều này sẽ diễn ra tự động mà không cần cấu hình thêm.

Kết luận

Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong những chức năng thêm vào Mysql 8.0. Nếu có cơ hội mình sẽ trình bày thêm những chức năng mới đó hay là những chức năng của các version cũ được loại bỏ trong version Mysql lần này.

Nguồn viblo.asia