31 0

Google giới thiệu hệ thống cảnh báo SOS mới

người sử dụng Google sẽ nhìn thấy một cảnh báo ở trên cùng kết quả tìm kiếm khi tìm tin tức về các sự cố như cháy rừng, lũ lụt hay động đất. Kết quả sẽ bao gồm bản đồ, các điểm tin top 1 và nếu có thể là tin tức cụ thể đã có lần địa phương như số điện thoại khẩn hay chuyển ngữ.

Bạn hoàn toàn nắm được tin tức dù ở xa, song những người sử dụng ở gần nơi diễn ra sự cố sẽ nhận được thông tin gửi đến smartphone tablet.

Trên Google Maps version mobile, bạn nhìn thấy một biểu tượng trên bản đồ với một thẻ có thể bấm vào được, update tình hình, số điện thoại, website. Bản đồ cũng hiển thị giao thông và các con đường bị phong tỏa.

Nếu vào web Search hoặc Maps từ nơi khác, nó có thêm option quyên góp.

Đây là công cụ phản ứng khẩn cấp mới nhất từ Google, sau các chức năng như Google Person Finder, Google Crisis Map và Google Public Alerts.

Facebook cũng có các chức năng giúp đỡ người sử dụng trong các thảm họa tự nhiên hay lúc nguy cấp. Chẳng hạn, Safety Check cấp quyền họ nhanh chóng thông tin cho những người bạn và gia đình biết rằng họ đang an toàn. Trong lúc đó, người sử dụng Twitter có thể đăng ký nhận cảnh báo và tin nhắn văn bản từ một vài tổ chức nhất định khi có sự cố.