dùng gem Pundit trong app rails

Khi được giao cho làm một chức năng quan hệ đến phân quyền. Mình bị comment và được suggest dùng Pundit. Lúc đấy cũng thắc mắc tự hỏi, sao lại dùng nó làm gì nhỉ, dùng thì được lợi ích gì chứ? Cũng từ lúc ấy, mình mới khởi đầu tìm hiểu về Pundit là gì? Dùng như thế nào và vì sao lại nên dùng nó?

Phạm vi bài viết này giới thiệu chung về gem Pundit, cách dùng hay là tìm hiểu lý do ta nên dùng Pundit khi làm những chức năng quan hệ đến phân quyền người sử dụng.

1. Giới thiệu

Pundit cung ứng một bộ helpers chỉ dẫn bạn dùng các class Ruby thông thường và các mẫu design hướng đối tượng để làm một hệ thống ủy quyền dễ hiểu, mạnh mẽ và có thể mở rộng.

2. Cài đặt

Cho vào gem file và tiếp nữa chạy lệnh bundle install ở trên command line.

gem "pundit" 

3. Cách dùng

Trước hết cần include Pundit vào trong controller của app

class ApplicationController < ActionController::Base  include Pundit  protect_from_forgery end 

tiếp nữa, có thể chạy lệnh bên dưới hoặc có thể tự tạo bằng tay để tạo ra một folder app/policies:

rails g pundit:install 

giờ đây ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn, thông qua một ví dụ:
Chẳng hạn khi muốn thiết lấp quyền chỉ quản lý viên của trang mới được đăng bài, thì ta có thể dùng Policy như sau:

Muốn dùng policy cho đối tượng nào ta sẽ vào folder app/policies để tạo một file tương ứng với đối tượng và controller của nó. Và tất cả những xử lý quan hệ đến cấp truyền gì ta cũng sẽ xử hết trong này.

Với ví dụ phía trên: Ta có một đối tượng là Post ta sẽ tạo policy tương ứng như bên dưới:

//post_policy.rb class PostPolicy  attr_reader :user, :post  def initialize user, post   @user = user   @post = post  end  def publishable?   user.admin?  end end 

Phía controller thì ta có thể gọi như sau:

//post_controller.rb   def update    @post = get_post    policy(current_user, @post).puslisable?    //do something   end     def get_post   end 

thêm nữa, còn có cách gọi khác: Ở post_policy.rb, bạn chỉ cần tạo ra những method tương ứng với những action ở phía controller như sau:

 def showable?   post.showable? user  end  def editable?   post.editable? user  end  def update?   user.admin?  end 

Thì lúc này, ta sẽ gọi bên controller như sau:

 def show  authorize @post end def update  authorize @post end 

Khi muốn gọi gọi method ở policy phía controller, mà method đó không map vs action nào, ta có thể gọi như sau:

def update  @post = get_post  authorize @post, :pusblishabel? //do something end 

Từ ví dụ trên, ta có thể thấy:

Dùng Policy cũng chỉ là tạo ra một class Ruby đơn thuần, bằng việc gộp những thao tác xử lý quyền… vào trong class đấy. Policy ở đây gồm 2 tham số: user là current_user và post – là đối số thứ hai mà ta muốn authorization. Đối số thứ 2 không nhất thiết luôn luôn là một ActiveRecord, không chỉ vậy là Model Object, nó có thể là bất kỳ thứ gì khác. Các method được implement trong Policy, như cách dùng thứ 2 khi ta khai báo, nó sẽ tự động map với action tương ứng bên phía controller khi được gọi đúng.

thêm nữa, phía view ta cũng có thể dùng policy như sau:

<% if policy(@post).update? %>  <%= đường dẫn_to "Edit post", edit_post_path(@post) %> <% end %> 

Phía trên là những điều cơ bản và cách dùng dễ hiểu nhất về gem Pundit.

Bài viết tham khảo tại đây

Thanks for your reading!

Nguồn viblo.asia