doanh thu chuỗi Điện máy Xanh tăng 148% sau 4 tháng đầu năm

công ty cổ phiếu Đầu tư toàn cầu mobile (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2017 với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục phát huy mạnh.

Cụ thể, MWG đạt doanh thu 20.729 tỷ đồng sau 4 tháng, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chuỗi toàn cầu Di Động và chuỗi Điện máy Xanh chứng kiến doanh thu tăng lần lượt 27% và 148%, đạt tương ứng 11.823 tỷ đồng và 8.694 tỷ đồng. Còn chuỗi Bách hóa Xanh ghi nhận 212 tỷ đồng.

MWG báo doanh thu đạt 20.729 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 723 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm nay.

Trong lúc đó, mảng trực tuyến giúp đỡ MWG có được 1.699 tỷ đồng doanh thu sau 4 tháng, tăng 92%.

Lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm đạt 723 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

hoàn thành 4 tháng đầu năm, MWG đã hoàn thành 33% chiến lược doanh thu và lợi nhuận.

4 tháng đầu năm, MWG đã mở thêm tổng cộng 190 siêu thị mới trên cả nước, trong đó có 50 siêu thị toàn cầu Di Động, 102 siêu thị Điện máy Xanh và 38 siêu thị Bách hóa Xanh. Tính đến cuối thàng 4, công ty này có 1.444 siêu thị đang cung ứng khách hàng với hơn 1.000 là siêu thị bán lẻ mobile.

Trường Văn

Trường Văn / Nikkei
* Nguồn: Nhịp cầu Đầu tư