Deep đường dẫn – gắn kết Sâu Trong Android

Deep đường dẫns – gắn kết sâu là gì ?

Có thể nhiều bạn vẫn chưa hiễu rõ về deep đường dẫns, nó là gì và được dùng như thế nào? Bài viết này, tôi sẽ chỉ dẫn về một vài cơ bản của Deep đường dẫns và cách vận dụng nó để người sử dụng có thể tương tác với app nhiều hơn.
Deep đường dẫns trong Android là một đường dẫn (URL) nào đó được chia sẻ trên platform điện thoại và nó sẽ dẫn người sử dụng đến một màn hình nào đó trong app bạn đặt vào. Ví dụ như bạn có một đường dẫn gửi về từ facebook là một đường đường dẫn của người sử dụng nào đó. khi bạn click vào thì nó sẽ dẫn đến một trình duyệt web của bạn trong khi bạn vẫn đang dùng app. việc này gây khó chịu và không thân thiện với người sử dụng. Vậy vì sao lại không dùng Deep đường dẫns? Nó giúp đỡ người sử dụng có thể vào ngay trong app họ đang cài đặt của bạn và có thể di chuyển đến ngay màn hình thân thiện với URL đó. Như vậy sẽ khiến cho việc dùng của người sử dụng nhanh nhẹn hơn và tỷ lệ tương tác với app được nhiều hơn. Và sau đây tôi xin chỉ dẫn một vài bước cơ bản để vận dụng Deep đường dẫns vào trong app của bạn.

Nguồn viblo.asia