Thâm nhập

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh “cày game” trong một đơn vị chuyên đẩy App game trên bảng