Đà Nẵng: Người dân tự tìm kiếm thông tin vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát

Theo tin tức từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Đà Nẵng): Đơn vị vừa lập chuyên trang tìm kiếm tin tức phương tiện vi phạm qua Hệ thống camera giám sát giao thông tại địa chỉ http://www.catp.danang.gov.vn:8001/thongtinvipham).