chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn

Nếu nút nguồn iPhone bị hỏng thì rõ ràng ta không thể dùng nút nguồn để tắt màn hình như thông thường. Vậy nhưng cũng có hoàn cảnh nút nguồn iPhone chưa hỏng nhưng ta vẫn muốn giảm tải công việc cho nút nguồn này để dùng được lâu bền hơn (giống như các cách khác nhau để giảm tải cho nút Home).

Trong hoàn cảnh đó ta có thể tận dụng “nút Home ảo” của iPhone để tắt màn hình và tắt nguồn.

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn

Bước 1: Để tắt nguồn iPhone không cần nút nguồn, ta kích hoạt “phím Home ảo” trong mục Cài đặt => Cài đặt chung => Trợ năng => AssistiveTouch…

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn: Vào kích hoạt “phím Home ảo” trong mục Cài đặt.

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn: Vào mục Cài đặt chung.

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn: Vào mục Trợ năng.

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn: Vào mục AssistiveTouch.

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn: Bật công tắc chế độ AssistiveTouch.

Bước 2: giờ đây trên màn hình iPhone ta sẽ thấy có “nút Home ảo”, hãy bấm vào đó nếu muốn tắt màn hình.

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn: giờ đây trên màn hình iPhone ta sẽ thấy có “nút Home ảo”, hãy bấm vào đó nếu muốn tắt màn hình.

Bước 3: thực hiện chọn mục Thiết bị, tiếp nữa bấm Khóa màn hình để tắt màn hình.

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn: thực hiện chọn mục Thiết bị.

chỉ dẫn tắt nguồn iPhone không cần… nút nguồn: Bấm Khóa màn hình để tắt màn hình.

Ở bước này, Apple đã giả lập chọn lựa khóa màn hình ngang bằng với việc bạn nhấn 1 lần nút nguồn ở ngoài. Và bạn chỉ cần giữ chọn lựa khóa màn hình trong 4 giây, biểu tượng trượt để tắt nguồn. Khi đó bạn có thể trượt tắt nguồn như cách thông thường.