chỉ dẫn phát Wi-Fi từ iPhone, Android

Apple và Google đều giúp đỡ điểm phát Wi-Fi (Wi-Fi hotspot) trong các platform mobile của mình. sau đây là chỉ dẫn cách biến iPhone hay Smartphone Android thành các điểm phát Wi-Fi:

Phát Wi-Fi từ iPhone

Chạm Settings > điện thoại Data, tiếp đó bấm vào thanh trượt kế bên Personal Hotspot để kích hoạt. Nếu Wi-Fi hay Bluetooth của bạn đang tắt, thiết bị yêu cầu bạn bật lên. (Bạn có thể chia sẻ liên kết qua Bluetooth nhưng thông thường Wi-Fi làm việc tốt hơn).

chọn lựa liên kết không dây tùy ý rồi nhập một mật khẩu khi cửa sổ hiện ra.