chỉ dẫn mở 2 cửa sổ trên Galaxy S8

Samsung đã gắn chế độ đa cửa sổ (multiwindow) cho nhiều thế hệ Smartphone của mình và siêu phẩm Galaxy S8 cũng có đầy đủ các chức năng này. Với kích thước 5,8 inch đối với S8 và 6,2 inch đối với S8 Plus, cộng thêm design màn hình tràn 2 cạnh, việc dùng nhiều app trên một màn hình vô cùng thoải mái.

chức năng này cũng được cho là đem lại nhiều chọn lựa hơn so với những gì được mặc định có trên Android 7.0 Nougat trên Samsung Galaxy S8. Nếu quên ta có thể nhớ lại cách khai thác tối đa màn hình Galaxy S8 với chế độ đa cửa sổ bằng một vài thao tác dễ hiểu như sau đây.

chỉ dẫn mở 2 cửa sổ trên Galaxy S8

*Nguồn: fptshop.com.vn, androidcentral.com

Thiết lập

Để kích hoạt chế độ đa cửa sổ, trước tiên ta sẽ phải bật chức năng này từ phầm cài đặt.

Bước 1: vào web vào Settings trong khay app hoặc từ màn hình chủ.

Bước 2: Vào phần Advanced features.

Bước 3: Tiếp tục đi tới Multi Window.

Bước 4: Kích hoạt Use Recents button để mở chế độ đa cửa sổ.

Bước 5: Nhấn nút Use Recents button.

Bước 6: chọn lựa chế độ xem mà bạn muốn dùng với Multi Window. Với chế độ xem Split screen view màn hình sẽ tự động chia thành 2 nửa và lấp đầy với 2 app. Trong lúc đó, Snap window sẽ cung ứng cho bạn tiềm năng chọn lựa một vị trí bất kì trên màn hình trước tiếp theo app thứ 2 sẽ tự động lấp đầy khoảng màn hình trống còn lại. thêm nữa, bạn cũng có thể đổi khác kích cỡ của app.

chỉ dẫn mở 2 cửa sổ trên Galaxy S8: vào web vào Settings, vào phần Advanced features, tiếp tục đi tới Multi Window, kích hoạt Use Recents button để mở chế độ đa cửa sổ và nhấn nút Use Recents button để chọn lựa chế độ xem mà bạn muốn dùng với Multi Window, Split screen hoặc Snap window.

dùng

Bước 1: Với Split view screen, ta nhấn và giữ nút Recent trong một app để kích hoạt Multi Window và đưa cửa sổ app lên nửa trên của màn hình.

Bước 2: chọn lựa app thứ hai từ list app thời gian này hoặc dùng nút More Apps để thêm app thứ hai vào chế độ xem chia màn hình.

Bước 3: đổi khác kích thước của cả 2 cửa sổ bằng cách kéo qua đường giữa.

chỉ dẫn mở 2 cửa sổ trên Galaxy S8: Với Split view screen, ta nhấn và giữ nút Recent trong một app để kích hoạt Multi Window và đưa cửa sổ app lên nửa trên của màn hình, tiếp theo chọn lựa app thứ hai từ list app thời gian này hoặc dùng nút More Apps để thêm app thứ hai vào chế độ xem chia màn hình. Khi cần đổi khác kích thước của cả 2 cửa sổ, ta kéo qua đường giữa.