Bill Gates lại xin lỗi vì tổ hợp phím Ctrl-Alt-Delete

Tại diễn đàn kinh tế toàn cầu Bloomberg vừa tổ chức, đồng sáng lập Microsoft cho hay: “Nếu có thể làm một điều chỉnh nhỏ, tôi sẽ biến nó thành một phím duy nhất”. Trên Windows, người sử dụng phải bấm tổ hợp ba phím Ctrl-Alt-Delete thay vì một phím trên Apple Mac.

Đây là lời “thú tội” mà Bill Gates đã có lần đưa ra trước đó. Năm 2013, ông đổ lỗi cho IBM vì chuyện này. Khi ấy, ông nói: “Chúng tôi lẽ ra đã chỉ có một nút bấm. mặc dù vậy, người làm ra design bàn phím IBM không thích cho chúng tôi nút ấy” tại một chiến dịch gây quỹ tại Đại học Harvard.

Có mặt trên PC từ xưa, Ctrl-Alt-Delete vẫn tồn tại trên Windows 8 như một cách để khóa máy tính hoặc vào web vào bảng điều khiển (control panel). Nó đề ra người sử dụng phải dùng cả hai bàn tay, tránh việc vô tình khởi động lại máy tính. Kỹ sư David Bradley, nhà design những máy tính IBM đầu tiên, cho hay ông phát minh ra tổ hợp để dùng như phím tắt trong suốt quá trình phát triển. Ông cũng không nghĩ rằng nó sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa. “Tôi có thể đã sáng tạo ra nó, song Bill lại làm nó nổi danh”.