62% tổ chức có tiềm năng ghi nhận hành vi tấn công mạng vào hệ thống

Theo thống kê của ngay giữa Ứng cứu gấp gáp máy tính Việt Nam (VNCERT), sự cố tấn công mạng trong năm 2016 cao gấp 4 lần năm 2015 (Ảnh trình bày. Nguồn: Internet)

version tiếng Việt của Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2017 – tác phẩm cung ứng tin tức, dữ liệu thống kê chính thức về một vài mảng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, vừa được Bộ TT&TT công bố phát hành. lên kế hoạch version tiếng Anh của tài liệu này sẽ được phát hành trong tháng 10/2017.

Được tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở đào tạo, hiệp hội, công ty CNTT, và các doanh nghiệp trong Bộ TT&TT, các dữ liệu thống kê trong Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2017 phản ánh hiện trạng phát triển CNTT-TT trong 2 năm 2015 và 2016; riêng tin tức dữ liệu về các văn bản quy phạm pháp luật được update đến ngày 30/5/2017.

Trong đánh giá tổng quan về hiện trạng CNTT-TT Việt Nam năm 2016 được nêu tại Sách Trắng 2017, Bộ TT&TT xác định, năm 2016 đã chứng kiến sự gia tăng mạnh của các cuộc tấn công mạng, tiêu biểu là sự kiện web của Vietnam Airlines bị tấn công đổi khác giao diện vào ngày 29/7/2016.

Theo thống kê của ngay giữa Ứng cứu gấp gáp máy tính Việt Nam (VNCERT), sự cố tấn công mạng trong năm 2016 cao gấp 4 lần năm 2015. “mặc dù vậy, nhận thức của các cơ quan, tổ chức, công ty và người sử dụng về việc an toàn tin tức ngày càng được tăng cường, môi trường an toàn tin tức đã được nâng cao và người sử dụng đã chủ động hơn trong việc ứng phó với các sự cố an toàn tin tức”, Bộ TT&TT cho hay.

dữ liệu thống kê trong Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2017 cũng đã cho thấy những nâng cao đáng kể trong nhận thức của các cơ quan, tổ chức, công ty và người sử dụng trong việc đảm bảo an toàn tin tức. Cụ thể, tỉ lệ tổ chức đã ban hành quy chế, quy định về an toàn tin tức áp dụng cho làm việc nội bộ đã tăng từ 43,9% năm 2015 lên đạt 65,8% trong năm 2016. So với năm 2015, tỉ lệ tổ chức đã ban hành quy trình thao tác chuẩn để lời hồi đáp lại các sự cố mất an toàn tin tức trong năm 2016 đã tăng thêm 12%, từ 37% lên 49%.

Tỉ lệ tổ chức dùng công nghệ, biện pháp kỹ thuật để bảo vệ hệ thống mạng (phân chia theo các công nghệ, biện pháp kỹ thuật) năm 2016 (Nguồn: Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2017)

Năm 2016, các công nghệ, biện pháp kỹ thuật để bảo vệ hệ thống mạng được các tổ chức dùng gồm có: phần mềm chống virus mức mạng (69,4% tổ chức dùng); tường lửa (63,9%); kiểm soát vào web (49,4%); lọc content web (48,7%); bộ lọc chống thư rác (45,4%); hệ thống phát giác xâm nhập trong mạng (42,2%); hệ thống phòng chống tấn công DoS/DDoS (39,7%); bảo mật mạng không dây (32,9%); hệ thống quản lý sự kiện an toàn tin tức (19,1%).

song song với đó, tỉ lệ tổ chức có kỹ xảo ghi nhận các hành vi tấn công mạng (kể cả chưa thành công) vào hệ thống tin tức của tổ chức đã tăng từ mức 46% của năm 2015 lên đạt 62% trong năm 2016. Tỉ lệ tổ chức dùng chữ ký số cho các trao đổi điện tử năm 2016 là 54%, tăng 8% so với năm 2015. Tổng số chứng thư số công cộng đang làm việc tính đến cuối năm 2016 là 800.171 chứng thư số, tăng 66.325 chứng thư số (ngang bằng khoảng 9%) so với năm 2015.

Thị phần dịch vụ chứng thư số công cộng Việt Nam năm 2016 (Nguồn: Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2017).

Về thị phần dịch vụ chứng thư số công cộng, trong số 8 công ty thực hiện kinh doanh dịch vụ này, năm 2016 thị phần của BKAV-CA vẫn lớn nhất, chiếm 29,9%; tiếp đó là FPT-CA, chiếm 27,4%; SMARTSIGN chiếm 18,4%; SAFE-CA chiếm 9,6%; NEWTEL-CA chiếm 6,1%; NACENCOMM chiếm 4,8%; VIETTEL-CA chiếm 2,2%; và VNPT-CA chiếm 1,6%.

Cũng theo Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2017, tỉ lệ tổ chức có đơn vị/bộ phận chuyên trách về an toàn tin tức năm 2016 là 65,6%, tăng 34,9% so với năm 2015. Năm 2016, hơn 65% tổ chức có cán bộ chuyên trách về CNTT, tăng gần 19% so với năm 2015.

dữ liệu thống kê trong Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam 2017 cũng chỉ ra rằng năm 2016 tỉ lệ tổ chức có chiến lược đào tạo, tập huấn về an toàn tin tức là 63,6%, tăng 22,8% so với năm 2015. Tỉ lệ tổ chức định kỳ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người sử dụng về an toàn tin tức đã tăng từ 48,1% trong năm 2015 lên 66,2% vào năm 2016.