Optional trong Swift

Giới thiệu Chắc hẳn các bạn đã được nghe nhiều từ những vận chuyển tận nhàer Swift nói về sự